Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o dochodach i stratach

Na podstawie rachunku zysków i strat za rok 2014 wyniki Spółki przedstawiają się następująco:

  1. przychody             - 7 162 252,81 zł
  2. koszty - 6 555 575,77 zł
  3. zysk brutto - 606 677,04 zł
  4. zysk netto - 483 419.04 zł

 

załączniki:

Wersja XML