Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie nr 2 o sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej segmentem garażowym nr 1, zlokalizowanej przy ul. Pankiewicza 5 w Opolu

ETAP I

PDF1. Ogłoszenie o sprzedaży_garaż ul. Pankiewicza 5 Opole.pdf
PDF2. Opis szczegółowy nieruchomości.pdf
PDF3. Regulamin sprzedaży.pdf

JPEGSegm. garaż_01.jpeg
JPEGSegm. garaż_02.jpeg


PDFInformacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert_Pankiewicza 5.pdf


ETAP II

PDFInformacja o Etapie II Procedury sprzedaży.pdf


PDFInformacja o wyniku postępowania.pdf
 

Wersja XML