Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAPYTANIE OFERTOWE: "Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej - System GIS dla WiK"

PDF1. Zapytanie ofertowe.pdf
PDF1a. Załącznik Nr 1_Opis Przed. Zamów.pdf
PDF1aa. Układ arkuszy map_Gmina Dobrzeń Wielki.pdf
PDF1ab. Układ arkuszy map_Opole Brzezie, Świerkle_woda.pdf
PDF1ac. Układ arkuszy map_Opole Brzezie, Świerkle_kanaliz.pdf
DOCX1b. Załącznik Nr 2_Formularz Oferty.docx
DOCX1c. Załącznik Nr 3.DOCX
DOCX1d. Załacznik Nr 4.DOCX
DOCX1e. Załącznik Nr 5.DOCX
DOCX1f. Załącznik Nr 6.DOCX
DOCX1g. Załącznik Nr 7.DOCX
DOCX1h. Załącznik Nr 8.DOCX
PDF1i. Załącznik Nr 9_Wzór Umowy.pdf
PDF2. Ogłoszenie nr 1152231_Baza konkurencyjności_29.11.2018.pdf
PDFRegulamin Zam. Publ. w ramach POIiŚ.pdf


PDF2018_12_07_Informacja z otwarcia ofert.pdf


PDFPS_345_2018_OCZ_Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

PDF2019_01_07_Informacja o udzieleniu zamówienia.pdf

Wersja XML