Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PRZETARG NIEOGRANICZONY: „Dostawa samochodu specjalistycznego do ciśnieniowego udrażniania i czyszczenia kanalizacji sanitarnej”.

PDF1. OGŁOSZENIE.pdf
PDF2. IDW - DZIAŁ I SIWZ.pdf
DOCX2a. Załącznik Nr 1_Formularz Oferty.docx
DOCX2b. Załącznik Nr 2_Tabela oceny technicznej.DOCX
DOCX2c. Załącznik Nr 3_Spełnienie warunków i brak podstaw wykl..DOCX
DOCX2d. Załacznik Nr 4_Wykaz dostaw.DOCX
DOCX2e. Załącznik Nr 5_Zobowiązanie-doświadcz..DOCX
DOCX2f. Załącznik Nr 6_Zobowiązanie - zasoby finans..DOCX
DOCX2g. Załącznik Nr 7_Ośw. o solidarnej odpowiedzialn..DOCX
DOCX2h. Załącznik Nr 8_Przynależność do gr. kapit..DOCX
DOCX2i. Załącznik Nr 9_Brak przynależ. do gr. kapit..DOCX
DOCX2j. Załącznik Nr 10_Tajemnica przedsięb..DOCX
DOCX2k. Załącznik Nr 11_Wzór zabezpieczenia.DOCX
PDF3. OPZ - DZIAŁ II SIWZ.pdf
PDF4. UMOWA - DZIAŁ III SIWZ.pdf
PDF4a. Załącznik Nr 3 do Umowy_Protokół odbioru.pdf
PDF4b. Załącznik Nr 4 do Umowy_Protokół szkolenia.pdf
PDF5. Regulamin udzielania zamówienia.pdf
 


PDF2019_03_21_Pytania i odpowiedzi do SIWZ_01.pdf
DOCX2b. Załącznik Nr 2_Tabela oceny technicznej_zmiana 21.03.2019.DOCX
PDF3. OPZ - DZIAŁ II SIWZ_zmiana 21.03.2019.pdf
 


PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf


PDFZawiadomienie o wyborze oferty_PROWOD_SK_708_2019.pdf

PDFInformacja o udzieleniu zamówienia.pdf

Wersja XML