Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości – lokalu użytkowego „E” stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w budynku mieszkalno-usługowym w Opolu przy Pl. Klasztornym 8 – działka nr 51 a.m. 9 obręb Czarnowąsy, m. Opole

PDF1. Ogłoszenie o sprzedaży_Pl. Klasztorny 8, Opole-Czarnowąsy.pdf
PDF2. Opis szczegółowy_Pl. Klasztorny 8, Opole-Czarnowąsy.pdf
PDF3. Regulamin sprzedaży.pdf
JPEGBudynek_01.jpeg
JPEGBudynek_02.jpeg
JPEGBudynek_03.jpeg
JPEGBudynek_04.jpeg
JPEGBudynek_05.jpeg
JPEGPomieszcz. dod. 01.jpeg
JPEGPomieszcz. dod. 02.jpeg
JPEGPomieszcz. dod. 03.jpeg
JPEGPomieszcz. dod. 04.jpeg
JPEGPomieszcz. dod. 05.jpeg
JPEGPomieszcz. dod. 06.jpeg
JPEGPomieszcz. dod. 07.jpeg
JPEGPomieszcz. gł. 01.jpeg
JPEGPomieszcz. gł. 02.jpeg
JPEGPomieszcz. gł. 03.jpeg
JPEGPomieszcz. gł. 04.jpeg
JPEGPomieszcz. gł. 05.jpeg
JPEGPomieszcz. gł. 06.jpeg
JPEGPomieszcz. gł. 07.jpeg
JPEGPomieszcz. gł. 08.jpeg
JPEGPomieszcz. gł. 09.jpeg
JPEGPomieszcz. gł. 10.jpeg
JPEGPomieszcz. gł. 11.jpeg
JPEGWC_01.jpeg
JPEGWC_02.jpeg
JPEGWC_03.jpeg
JPEGWejście do lokalu.jpeg

PDFKlauzula informacyjna RODO_lokal Pl. Klasztorny 8, Opole.pdf


PDFInformacja o Etapie II procedury sprzedaży.pdf


PDFZmiana terminu składania Zgłoszeń na 30.08.2019r..pdf


PDFInfor. o wyniku postęp._Pl. Klasztorny 8.pdf
 

Wersja XML