Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości – lokalu użytkowego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w budynku mieszkalno-usługowym w Opolu przy ul. Pankiewicza 5 – działka nr 618/75 a.m. 8 obręb Czarnowąsy, m. Opole

PDF1. Ogłoszenie o sprzedaży_ul. Pankiewicza 5 Opole-Czarnowąsy.pdf
PDF2. Opis szczegółowy_ul. Pankiewicza 5, Opole-Czarnowasy.pdf
PDF3. Regulamin sprzedaży.pdf
JPEGFot_01.jpeg
JPEGFot_015.jpeg
JPEGFot_02.jpeg
JPEGFot_03.jpeg
JPEGFot_04.jpeg
JPEGFot_05.jpeg
JPEGFot_06.jpeg
JPEGFot_07.jpeg
JPEGFot_08.jpeg
JPEGFot_09.jpeg
JPEGFot_10.jpeg
JPEGFot_11.jpeg
JPEGFot_12.jpeg
JPEGFot_13.jpeg
JPEGFot_14.jpeg

PDFKlauzula informacyjna RODO_lokal ul. Pankiewicza 5, Opole.pdf


PDFInformacja o Etapie II procedury sprzedaży.pdf


PDFZmiana terminu składania Zgłoszeń na 30.08.2019r..pdf


PDFInfor. o wyniku postęp._ul. Pankiewicza 5.pdf
 

Wersja XML