Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej segmentem garażowym nr 1, zlokalizowanej przy ul. Pankiewicza 5 w Opolu

PDF1. Ogłoszenie o sprzedaży_garaż ul. Pankiewicza 5, Opole-Czarnowąsy.pdf
PDF2. Opis szczegółowy_ul. Pankiewicza 5 Opole-Czarnowąsy.pdf
PDF3. Regulamin sprzedaży.pdf
JPEGSegm. garaż_01.jpeg
JPEGSegm. garaż_02.jpeg

PDFKlauzula informacyjna RODO_garaż ul. Pankiewicza 5, Opole.pdf


PDFInformacja o Etapie II procedury sprzedaży.pdf


PDFZmiana terminu składania Zgłoszeń na 30.08.2019r..pdf


PDFInfor. o wyniku postęp._garaż ul. Pankiewicza 5.pdf
 

Wersja XML