Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PRZETARG NIEOGRANICZONY: "Sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla Prowod Sp. z o. o. w latach 2020-2021"

PDF2019_11_19_Ogłoszenie BZP_opublikowane.pdf
PDFSIWZ_Sukcesywny zakup paliwa 2020-2021.pdf
DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ_Formul. cenowy.docx
DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ_Formul. ofertowy.docx
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie.docx
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie podatki i opłaty.docx
DOCXZałącznik nr 5 do_SIWZ_Zobowiązanie podmiotu.docx
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ_Wykaz stacji.docx
DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ_Oświad. gr. kapit..docx
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ_Wzór umowy.pdf


Pytania i odpowiedzi do SIWZ:

PDF2019_11_21_Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 01.pdf


Rozstrzygnięcie postępowania:

PDF2019_12_02_Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania_niepodpisane.pdf
PDF2019_12_02_Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania_podpisane.pdf
 

Wersja XML