Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o majątku spółki

Majątek Spółki -  stanu na dzień 31.12.2018

 1. Programy Komputerowe     - wartość księgowa 421,10 zł
 2. Grunty – wartość księgowa 3 235 383,59 zł
 3. Budynki – wartość księgowa 7 769 926,31 zł
 4. Modernizacja w obcym środku trwałym – wartość księgowa 99834,49 zł
 5. Budowle – wartość księgowa 50 459 884,84 zł
 6. Kotły i urządzenia energetyczne - wartość księgowa 133 393,69 zł
 7. Maszyny i urządzenia – wartość księgowa 79 060,62 zł
 8. Maszyny i urządzenia branżowe – wartość księgowa 885 664,62 zł
 9. Urządzenia techniczne – wartość księgowa 980 796,60 zł
 10. Środki transportowe  – wartość księgowa 1 539 178,20 zł
 11. Narzędzia i wyposażenie - wartość księgowa 206 085,45 zł

Razem: 65 389 629,51 zł

Wersja XML