Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o majątku spółki

Majątek Spółki -  stanu na dzień 31.12.2019

 1. Programy Komputerowe     - wartość księgowa 71 500 zł
 2. Grunty – wartość księgowa 3 118 818,59 zł
 3. Budynki – wartość księgowa 7 972 078,54 zł
 4. Modernizacja w obcym środku trwałym – wartość księgowa 92 059,21zł
 5. Budowle – wartość księgowa 50 812 430,61 zł
 6. Kotły i urządzenia energetyczne - wartość księgowa 372 918,54 zł
 7. Maszyny i urządzenia – wartość księgowa 1 539 778,68 zł
 8. Maszyny i urządzenia branżowe – wartość księgowa 864 147,62 zł
 9. Urządzenia techniczne – wartość księgowa 10 150 876,76 zł
 10. Środki transportowe  – wartość księgowa 1 265 482,38  zł
 11. Narzędzia i wyposażenie - wartość księgowa 1 501 832,98 zł

Razem: 77 761 923,91zł

Wersja XML