Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sposoby stanowienia aktów publiczno-prawnych

Spółka funkcjonuje w oparciu o Umowę Spółki, która reguluje sposób stanowienia aktów publicznoprawnych. Szczegółowe kompetencje regulują również regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulamin Zarządu, a także wewnętrzne Regulaminy, Instrukcje i Procedury.

Wszystkie uchwały, zarządzenia, regulaminy są dostępne w Biurze Zarządu Spółki ul. Janiny Kłopockiej 3, 45-920 Opole.

Wersja XML