Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PRZETARG NIEOGRANICZONY: "Dostawa fabrycznie nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych"

Prowod Sp. z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Dostawa fabrycznie nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych".


Dokumentacja przetargowa:

PDF2020_10_08_Ogłosz. BZP opublikowane.pdf

PDF2020_10_13_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP.pdf

PDF2020_10_14_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP.pdf

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf

DOCXZałącznik Nr 1_Oświadczenie podstawy wykluczenia.DOCX

DOCXZałącznik Nr 2_Formularz Oferty.docx

DOCXZałącznik Nr 3_Przynależność do grupy kapitałowej.DOCX

DOCXZałącznik Nr 4_Wzór umowy.docx

ZIPZałącznik Nr 5_Logo Prowod.zip


Pytania i odpowiedzi do SIWZ:

PDF2020_10_13_Odpowiedzi na pytania do SIWZ_01.pdf

PDF2020_10_14_Odpowiedź na pytanie do SIWZ_02.pdf

DOCXZałącznik Nr 2_Formularz Oferty_korekta.docx


Informacja z otwarcia ofert:

PDF2020_10_20_Informacja z otwarcia ofert.pdf

PDF2020_10_20_Informacja z otwarcia ofert_podpisane.pdf


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

PDF2020_10_27_Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

PDF2020_10_27_Zawiadomienie o wyborze oferty_podpisane.pdf
 


 

Wersja XML