Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. 16.02.2021_Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości_lokalu użytkowego gospodarczego wyodrębnionego w budynku gospodarczym nr 3 przy ul. Jagiełły 25 w Opolu
  Data modyfikacji: 25-03-2021 13:19
 2. RODO
  Data modyfikacji: 26-01-2021 10:10
 3. Sposób udostępniania informacji publicznej
  Data modyfikacji: 26-01-2021 10:06
 4. Organizacja Spółki
  Data modyfikacji: 19-01-2021 07:57
 5. Organy Spółki
  Data modyfikacji: 18-01-2021 10:02
 6. 03.06.2020_Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości – lokalu użytkowego „E” położonego w budynku mieszkalno-usługowym w Opolu przy Pl. Klasztornym 8
  Data modyfikacji: 30-10-2020 14:40
 7. 02.09.2020_Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej segmentem garażowym nr 1, zlokalizowanej przy ul. Pankiewicza 5 w Opolu
  Data modyfikacji: 30-10-2020 14:37
 8. 02.09.2020_Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości – lokalu użytkowego położonego w budynku mieszkalno-usługowym w Opolu przy ul. Pankiewicza 5
  Data modyfikacji: 30-10-2020 14:36
 9. PRZETARG NIEOGRANICZONY: "Dostawa fabrycznie nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych"
  Data modyfikacji: 27-10-2020 14:02
 10. Informacja o badaniach jakości wody - II kwartał 2019
  Data modyfikacji: 20-10-2020 12:31
Wersja XML